HABERLER

Etno kozmetik nedir?

Bitkiler, doğanın bizlere sunduğu paha biçilemez değerlerdendir. Çeşitli problemlerin çözümü için, kabul edilebilir birtakım yöntemlerle elde edilen bitki özlerinin mucizevi faydaları, günümüzde dahi kozmetik alanında vazgeçilmezdir. Bitkisel Kozmetiğin, dolayısıyla yerli ve doğal bitkilerden elde edilen sağlık çözümlerinin önemi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da sıklıkla vurgulanmaktadır. Çünkü günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde kırsalda yaşayan insanlar, hala geleneksel yöntemleri sağlık alanında öncelikli olarak kullanmaktadır. Geleneksel bitkilerin kullanımı insanlığın ortak mirasıdır. Bu açıdan bakıldığında nesilden nesile bu bilgilerin doğru olarak aktarılması son derece önemlidir.

 

 Bitkisel kozmetik alanında, geleneksel bilgilerin kayıt altına alınması son derece önemlidir. Kulaktan kulağa aktarılan bilgiler bir süre sonra unutulabilir veya yanlış yönlendirmeye sebep olabilir. Ne yazık ki gelecekte, kullanılan bitkiler hakkında değerli bilgilerin kaybolmasına yol açabilir. Bu sebeple geleneksel yöntemlerin günümüzde bilimin ışığında değerlendirilmesi, gelecek nesiller ve bizler için hayati öneme haizdir.

 

Kozmetik, insanların düzenli olma ve ölümsüz olma isteklerinin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Kendini iyi hissetme ve sağlıklı hissetme ile de anılmasına rağmen, karşılığını güzel olma arzusunda bulmuştur. Bundan dolayı günümüzde bir şeyin güzelliği derken kozmetiği deriz. Güzellik kavramı, insanlık tarihi kadar eskidir. Güzel olmak her toplumda farklı şekilde tanımlansa da, hep en ideal durum olmuştur.

 

Tüm toplumlar güzel olana ulaşmak için şekillenmişlerdir. İnsan bedeninin güzelliği, insan ruhunun güzelliği, toplumsal birlikteliğin güzelliği gibi... Kimi toplumlarda beyaz tenli olmak güzel olmak sayılırken; kimi toplumlar da esmer olmak güzel olarak tanımlanmıştır. Kimi toplumlarda saçın olması güzel olarak adlandırılırken, kimi toplumlarda gizlenmesi güzel olarak tanımlanmıştır. Kimi toplumlarda kilolu olmak güzel sayılırken, kimisinde zayıf olmak güzel sayılmıştır. Bunun gibi çok zıt güzellik tanımları vardır ve hala bu durum aynı şekilde devam etmektedir.

Tabi ki güzel olmak ve güzel olana ulaşmak da bu tanımlardan yola çıkarak şekillenmiştir. Buna göre farklı topluluklar içinde kullanılan materyaller değişkenlik göstermiştir. Aynı şekilde kullanılan tanımlar da değişkenlik göstermiştir. Bu noktada her toplumun güzellikle ilişkisi farklı dinamikler üzerinden oluşmuştur diyebiliriz.

 

Toplumların güzellik ile olan ilişkisine Etnokozmetik diyebiliriz. Örneğin kına, dövme, beyaz ten, sarı saçlar, sürme gibi bir sürü kavram farklı toplumların güzellik tanımlarını göstermektedir. Bunların her biri Etnokozmetik örneklerdir. Ya da elma yemenin insanı güzelleştirdiğine inanmak da Etnokozmetik bir inançtır. Peri kızı ve cadı gibi kavramlar, güzellik ve çirkinliği tanımlayan etnokozmetik tanımlardır. Ay yüzlü, gümüş saçlı gibi tanımlar Etnokozmetik tanımlara verilebilecek diğer örneklerdir.

 

Tüm bu bilgiler ışığında, her toplumun ve her insanın güzellik tanımlarına ve güzellik ile ilişkilerine Etnokozmetik diyebiliriz.

 

Levent Kahrıman

(Laber Kimya Genel Müdürü)